Drevprov

Starta på drevprov, hur gör jag?

Följande priser och adresser gäller för jaktåret 2021-2022

Om man ska starta på ett sk. särskilt drevprov d.v.s. där man bestämmer provmark och datum själv, så gör man enligt följande.
Kontakta en drevprovsdomare. Det finns ett antal domare inom VDBK som står representerade på hemsidan. Ring i första hand till en domare som finns i närheten av den aktuella provmarken. Om du inte har någon mark att starta på, så kanske domaren kan ordna en provmark.
När du och domaren har bestämt tid och plats för ett drevprov så skall det skickas en anmälan till VDBK:s drevprovsansvarige. Anmälan skickas till Jan Olsson på mailadress: barfot75@gmail.com använd anmälningsblanketten som finns på både på svenskabeagleklubbens och på knappen Anmälnings formulär pdf.
Ett drevprovsprotokoll kommer nu att skickas till den domare som ska döma det aktuella provet.
Betalning:
Startavgiften är 200 kr/drevprov och skall betalas till VDBK. Betalning sker via Swish 1230003335 eller till Westra Wermlands sparbank 327-9825.
Om du är medlem i VDBK och ska starta på hundens första drevprov, så bjuder klubben på startavgiften.
Det skall även betalas ett arvode och reseersättning till domaren. Arvodet är 400 kr och reseersättningen är 18,50 kr / mil. Detta betalas direkt till domaren vid provtillfället.

Vid övriga arrangerade drevprov såsom Klubbmästerskap, Regionsmästerskap mm så framgår kostnader och tillvägagångssätt i en inbjudan och senare i ett PM.


%d bloggare gillar detta: