Drevprov

Starta på drevprov, hur gör jag?

Följande priser och adresser gäller för jaktåret 2020-2021

Om man ska starta på ett sk. särskilt drevprov d.v.s. där man bestämmer provmark och datum själv, så gör man enligt följande.
Kontakta en drevprovsdomare. Det finns ett antal domare inom VDBK som står representerade på hemsidan. Ring i första hand till en domare som finns i närheten av den aktuella provmarken. Om du inte har någon mark att starta på, så kanske domaren kan ordna en provmark.
När du och domaren har bestämt tid och plats för ett drevprov så skall det skickas en anmälan till VDBK:s drevprovsansvarige. Anmälan skickas till Jan Olsson på mailadress: barfot75@gmail.com använd anmälningsblanketten som finns på både på svenskabeagleklubbens och på VDBK´s hemsida.
Ett drevprovsprotokoll kommer nu att skickas till den domare som ska döma det aktuella provet.
Betalning:
Startavgiften är 200 kr/drevprov och skall betalas till VDBK. Betalning sker via Swish 1230003335 eller till Westra Wermlands sparbank 327-9825.
Om du är medlem i VDBK och ska starta på hundens första drevprov, så bjuder klubben på startavgiften.
Det skall även betalas ett arvode och reseersättning till domaren. Arvodet är 400 kr och reseersättningen är 18,50 kr / mil. Detta betalas direkt till domaren vid provtillfället.

Vid övriga arrangerade drevprov såsom Klubbmästerskap, Regionsmästerskap mm så framgår kostnader och tillvägagångssätt i en inbjudan och senare i ett PM.


OBS!! Lur-provet 2021 OBS!!

Tyvärr så kommer Lurprovet att ställas in p.g.a. Covid 19. Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och SKK rekommenderar.
I år får vi hänvisa till särskilda jaktprov. Vi hoppas att kunna genomföra ett Lur-prov under januari 2022.

// Patrik Rolandsson

Inställt!! Inbjudan till Lur-provet 2021 Inställt!!

Årets drevprov i Lur kommer att bli annorlunda med tanke på Covid 19. Det kommer inte att arrangeras något gemensamt boende eller mat. Det kommer endast att vara en provdag, och det kommer finnas plats för ca:10 startande hundar. Om det är många anmälningar så kommer unga och ej meriterade hundar att prioriteras. Alla som startar bör ha tillgång på egen bil.
Provet kommer att äga rum den 8/1 2021. Lottning av provrutor kommer att ske i förtid. Samlingen för de startande och domare kommer att vara kl.07.00 på Rasta i Tanumsede. Här blir man tilldelad den provruta och domare som man skall ha. All betalning sker på plats (600 sek kontant eller Swish). När provdagen är slut så avslutas provet i skogen, det är ingen gemensam samling efteråt. Det är endast domare som deltar på kollegiet. Kollegiet kommer att hållas på Rasta i Tanumshede efter att provdagen är slut. Det kommer alltså inte att vara något öppet kollegium där hundägare kan delta. Resultaten kommer att presenteras senare.
Anmälan kommer att vara öppen från 2020-11-01 och är öppen fram till 2020-12-06. Anmälan skall skickas på mail till Patrik Rolandsson patrik.rolandsson@gmail.com (använd anmälningsblanketten som finns på Svenskabeagleklubbens hemsida). När 10st hundar är anmälda, så kommer ytterligare 5st hundar hamna på en reservlista. Alla som har skickat in en anmälan kommer få besked under vecka 50 om man får starta.
Tillåtna drevdjur på Lur-provet är hare, räv, rådjur och hjort. Poängberäkning enligt regler för ”Riksdiplom” + egenskapspoäng.
Funderar du på något så är det bara att höra av sig till:
Patrik Rolandsson
Tel. 070-664 78 07 mail: patrik.rolandsson@gmail.com

Eller
Stefan Olsson.
Tel. 073-626 75 74, 0525 240 79 mail: beagle@vintermyrens.se


Resultat KM Sysslebäck
Inför årets KM i drevprov så var det sju hundar anmälda. Tyvärr så föll det bort flera, men det kom tre till start den 22 oktober. Vi samlades kl. 07.00 vid campingen i Sysslebäck för att lotta ut provrutor och domare. Det var en blöt och disig dag med ca:5 grader varmt.
Efter kvällens kollegium kunde följande resultat konstateras.
1:a Bo Ynger med ”Jeppe” 29 poäng Domare Per-Anders Ohlsson.
2:a Christer Sarnak med ”Sixten” 23 poäng Domare Thomas Öhnberg
3:a Anders Liljegren med ”Tanja” 8 poäng Domare Patrik Rolandsson
Av dessa tre startande så är det endast Christer Sarnak med ”Sixten” som väljer att går vidare och starta i ”Mittkampen”. Detta är en tvådagarstävling som går den 2-3 november. Här är det Region mitts bästa harhund som skall koras.

%d bloggare gillar detta: