Drevprov kommande

Anmälnings formulär pdf


OBS!! Lur-provet 2021 OBS!!

Tyvärr så kommer Lurprovet att ställas in p.g.a. Covid 19. Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och SKK rekommenderar.
I år får vi hänvisa till särskilda jaktprov. Vi hoppas att kunna genomföra ett Lur-prov under januari 2022.

// Patrik Rolandsson

Inställt!! Inbjudan till Lur-provet 2021 Inställt!!

Årets drevprov i Lur kommer att bli annorlunda med tanke på Covid 19. Det kommer inte att arrangeras något gemensamt boende eller mat. Det kommer endast att vara en provdag, och det kommer finnas plats för ca:10 startande hundar. Om det är många anmälningar så kommer unga och ej meriterade hundar att prioriteras. Alla som startar bör ha tillgång på egen bil.
Provet kommer att äga rum den 8/1 2021. Lottning av provrutor kommer att ske i förtid. Samlingen för de startande och domare kommer att vara kl.07.00 på Rasta i Tanumsede. Här blir man tilldelad den provruta och domare som man skall ha. All betalning sker på plats (600 sek kontant eller Swish). När provdagen är slut så avslutas provet i skogen, det är ingen gemensam samling efteråt. Det är endast domare som deltar på kollegiet. Kollegiet kommer att hållas på Rasta i Tanumshede efter att provdagen är slut. Det kommer alltså inte att vara något öppet kollegium där hundägare kan delta. Resultaten kommer att presenteras senare.
Anmälan kommer att vara öppen från 2020-11-01 och är öppen fram till 2020-12-06. Anmälan skall skickas på mail till Patrik Rolandsson patrik.rolandsson@gmail.com (använd anmälningsblanketten som finns på Svenskabeagleklubbens hemsida). När 10st hundar är anmälda, så kommer ytterligare 5st hundar hamna på en reservlista. Alla som har skickat in en anmälan kommer få besked under vecka 50 om man får starta.
Tillåtna drevdjur på Lur-provet är hare, räv, rådjur och hjort. Poängberäkning enligt regler för ”Riksdiplom” + egenskapspoäng.
Funderar du på något så är det bara att höra av sig till:
Patrik Rolandsson
Tel. 070-664 78 07 mail: patrik.rolandsson@gmail.com

Eller
Stefan Olsson.
Tel. 073-626 75 74, 0525 240 79 mail: beagle@vintermyrens.se


Inbjudan till KM i drevprov 2020 för Värmlanddals beagleklubb

Årets KM skulle arrangeras i skogarna runt Lysvik. Tyvärr har det varit incidenter med varg i området, så tävlingsledningen har beslutat att flytta KM. Den nya provmarken för årets KM är Sysslebäck. Datum för KM är den 22 / 10. Det kommer även att bli ett lite annorlunda arrangemang mot vanligt, med tanke på Covid 19.

Sista anmälningsdagen för att deltaga är den 7:e oktober. Anmälan skall skickas på mail till Patrik Rolandsson patrik.rolandsson@gmail.com (använd anmälningsblanketten som finns på Svenskabeagleklubbens hemsida).

Tillåtna drevdjur på KM är hare, räv, rådjur och hjort. Poängberäkning enligt regler för ”Riksdiplom” + egenskapspoäng.

Det kommer inte att arrangeras någon gemensam övernattning i år. Om man vill övernatta så rekommenderas Sysslebäcks Camping. Alla som anmäler sig bör ha tillgång till egen bil. Lottning av provrutor kommer att ske av tävlingsledningen dagen innan. Samling den 22:e kommer att vara kl. 07.00 vid Sysslebäcks Camping. Allt kommer att hållas utomhus, där vi håller avstånd till varandra. Här kommer man bli tilldelad sin provruta och domare. Det kommer inte att vara något öppet kollegium efter att provdagen är slut. Det blir bara domare som deltar i kollegiet. Resultatet kommer att presenteras senare.

De två bästa harhundarna på KM kommer att gå vidare till ”Mittkampen”. Det är ett arrangemang som körs i år, då alla SM tävlingar är inställda. På detta drevprov som är den 2-3:e november så startar de uttagna hundarna på hemmamark. På detta prov är det endast hare som räknas som drevdjur.

Funderar du på något så är det bara att höra av sig till Patrik Rolandsson på:

Tel. 070-664 78 07        mail:  patrik.rolandsson@gmail.com

%d bloggare gillar detta: