Anmälan drevprov

Formuläret gäller endast prov arrangerade av Värmland-Dals beagleklubb.

Betalning:
Startavgiften är 200 kr/drevprov och skall betalas till VDBK. Betalning sker via Swish 1230003335 eller till Westra Wermlands sparbank 327-9825.
Om du är medlem i VDBK och ska starta på hundens första drevprov, så bjuder klubben på startavgiften.
Det skall även betalas ett arvode och reseersättning till domaren. Arvodet är 400 kr och reseersättningen är 18,50 kr / mil. Detta betalas direkt till domaren vid provtillfället.

Hundens uppgifter.

Föräldrarnas uppgifter.

Ägarens uppgifter.

Som medlem i Värmland-Dals Beagleklubb har du alltid rätt att få ett utdrag ur medlemsregistret och kan på så sätt enkelt se vilka uppgifter föreningen har registrerat. Du får även ta del av denna policy och du kommer även få information om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som rör dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Föreningens utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla föreningens förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part görs detta enligt i avtal upprättade riktlinjer, vilka säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Föreningen Värmland-Dals Beagleklubb är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att föreningen ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

%d bloggare gillar detta: